C3P และโซลูชั่น

ด้วยการรวมตัวกันของการพัฒนาซอฟต์แวร์,การวิเคราะห์ขั้นสูง,ประสบการณ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่กว้างขวาง,การลดค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ,การใช้บุคคลากรในองค์กร ช่วยให้อุตสาหกรรมการผลิตมีวิธีการแก้ปัญหาที่ครอบคลุม และบริการด้านวิศวกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการในเรื่องของคุณภาพที่สูงและการส่งมอบตามกำหนดภายใต้เป้าหมายค่าใช้จ่ายที่กำหนดธุรกิจของเราครอบคลุมถึงการพัฒนาซอฟต์แวร์ บริการด้านวิศวกรรม และการทำงานร่วมกับซอฟแวร์CAD ได้โดยตรง

C3Pซอฟแวร์สามารถแก้ปัญหาในทุกขั้นตอน สำหรับกระบวนการผลิตเช่นการหล่อและการขึ้นรูปโลหะแผ่นวันนี้